03.01.2019
"VIII Powitanie Wiosny na sportowo"

Projekt "VIII Powitanie Wiosny na sportowo" realizowany od 01.01. do 30.04.2019 r. został dofinansowany przez Firmę Model Opakowania Sp. z o.o.

Celem projektu jest zachęcanie do aktywności sportowej, integrowanie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych oraz przedszkoli, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie oraz przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej - Fair play.