Przedszkole prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Biłgoraju, w ramach której oferujemy Państwu spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami, konsultacje, pomoc psychologiczną i logopedyczną.

 
LOGOPEDA
Pani Izabela Oleszczak pełni dyżur w naszym Przedszkolu w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci, diagnozą logopedyczną i terapią wad wymowy (jąkaniem, opóźnieniami w rozwoju mowy różnego typu), sprawuje opiekę instruktażowo-konsultacyjną i profilaktykę logopedyczną.