Strona główna / Nasza oferta / Szczegółowy rozkład dnia

 RAMOWY PLAN DNIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Godziny organizacji dnia

Rodzaj czynności
  Podstawa programowa 8.00 - 13.00
7.00 – 8.00

Samorzutne zabawy według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy integrujące grupę lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.00 – 9.00 Ćwiczenia poranne, gimnastyka. Zabawy ruchowe. Praca indywidualna. Zabiegi sanitarno-higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.30 ŚNIADANIE
9.30 - 10.30 Zajęcia dydaktyczne według planów pracy.  Realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola z uwzględnieniem języka angielskiego. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
10.30 - 11.45 Pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacja przyrody, (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej),
11.45 - 12.00 Czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe w toalecie, przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 OBIAD.
12.30 - 14.00

Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu, praca indywidualna, obserwacja pedagogiczna, gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Leżakowanie dzieci w grupie młodszej (3-latki).

14.00 - 14.30 PODWIECZOREK. Czynności higieniczno-samoobsługowe.
14.30 - 17.00 Zajęcia dodatkowe, „zabawy w języku angielskim”.
Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca indywidualna,  głośne czytanie literatury dziecięcej, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia rozwijające, z dziećmi zdolnymi,  kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.