Strona główna / Nasza oferta / Szczegółowy rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia w grupie dzieci 5-letnich

Godziny organizacji dnia Czynności dzieci i nauczyciela  Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu
6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do sali zbiorczej (sala „Smerfy” i „Misiaczki”)

Samorzutna działalność w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe, ruchowe

Działania wykraczające poza podstawę programową

8.00-8.30 Gimnastyka poranna, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne 30 min
8.30-9.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I śniadanie

1 h
9.30-10.30

zajęcia dydaktyczne

z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

 1 h
10.30-11.00 J. angielski (wtorek i piątek) 30 min
10.30-11.45 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki 1 h
 

Zabiegi higieniczne i samoobsługowe

II śniadanie- jedzenie owoców

15 min.
11.45-12.15 Zabawa swobodna 30 min
12.15-13.00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

Obiad

profilaktyka stomatologiczna, prace porządkowe.

45 min
13.00-14.00

Zajęcia dodatkowe:

ćw. korekcyjne
i ogólnorozwojowe, tańce ludowe, rytmika, kuchcikowo- zajęcia kulinarne, zajęcia z tablicą interaktywną

Praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza,

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

Działania wykraczające poza podstawę programową
14.00-14.15 czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne. Działania wykraczające poza podstawę programową
14.15-14.30

Podwieczorek

zabawa swobodna

Działania wykraczające poza podstawę programową
14.30-15.30

Zajęcia dodatkowe:

 „Zabawy z masami”- zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, „Zabawy z Maszą- j. rosyjski, „Zabawy w języku angielskim”

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe.

Działania wykraczające poza podstawę programową
15.30-17.00

Schodzenie się dzieci do sali zbiorczej (sala „Krasnale”)

Aktywność własna dzieci, gry i zabawy konstrukcyjne, planszowe,  zabawy ruchowe w sali i na powietrzupodczas sprzyjającej pogody, prace porządkowe

 odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego

Działania wykraczające poza podstawę programową

 

Szczegółowy rozkład dnia w grupie dzieci 6-letnich

Godziny organizacji dnia Czynności dzieci i nauczyciela Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu
6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do sali zbiorczej (sala „Smerfy” i „Misiaczki”)

Samorzutna działalność w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe, ruchowe

Działania wykraczające poza podstawę programową

8.00-8.30 Gimnastyka poranna, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne 30 min
8.30-9.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I śniadanie

1 h
9.30-10.30

zajęcia dydaktyczne

z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

 1 h
10.00-10.30 J. angielski (wtorek i piątek) 30 min
10.30-11.45 Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki 1 h
 

Zabiegi higieniczne i samoobsługowe

II śniadanie- jedzenie owoców

15 min.
11.45-12.15 Zabawa swobodna 30 min
12.15-13.00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

Obiad

profilaktyka stomatologiczna, prace porządkowe.

45 min
13.00-14.00

Zajęcia dodatkowe:

ćw. korekcyjne
i ogólnorozwojowe, tańce ludowe, rytmika, kuchcikowo- zajęcia kulinarne, zajęcia z tablicą interaktywną

Praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza,  

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości
i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

Działania wykraczające poza podstawę programową
14.00-14.15 czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne. Działania wykraczające poza podstawę programową
14.15-14.30

Podwieczorek

zabawa swobodna

Działania wykraczające poza podstawę programową
14.30-15.30

Zajęcia dodatkowe:

 „Zabawy z masami”- zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, „Zabawy z Maszą- j. rosyjski, „Zabawy w języku angielskim”

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe.

Działania wykraczające poza podstawę programową
15.30-17.00

Schodzenie się dzieci do sali zbiorczej (sala „Krasnale”)

Aktywność własna dzieci, gry i zabawy konstrukcyjne, planszowe,  zabawy ruchowe w sali i na powietrzu podczas sprzyjającej pogody, prace porządkowe, odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego

Działania wykraczające poza podstawę programową