Strona główna / Nasza oferta / Zajęcia dodatkowe

Na tych zajęciach poznajemy zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczenia zapobiegające powstawaniu i pogłębianiu wad postawy. Więcej zdjęć w zakładce "Z życia przedszkola".

 Rytmika

Muzyka wpływa na rozwój emocjonalny i wyobraźnię dzieci. Gry i zabawy umuzykalniające prowadzone są przez muzyka. Więcej zdjęć w zakładce "Z życia przedszkola".

Religia

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych z grupy 6-latków.

Taniec ludowy

Taniec dla dzieci ma za zadanie przede wszystkim wspomagać wszechstronny rozwój dziecka – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Dziecko, tańcząc, uczy się koordynacji i panowania nad własnym ciałem. Nieskomplikowane układy taneczne dla dzieci wymagają od nich jednak skupienia, a także ćwiczą pamięć motoryczną (czyli pamięć związaną z ruchem).

tablicą interaktywną

Zabawa z tablicą rozwija percepcję wzrokowo – słuchową - pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną często w postaci dźwiękowej. Najważniejszą z zalet korzystania ze sprzętu multimedialnego jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci. Mogą one określać związki przyczynowo –skutkowe. Rozwija się spostrzegawczość i logiczne myślenie, kształtuje pomysłowość i wyobraźnia, dziecko ćwiczy pamięć i koncentrację. Korzystając z różnych programów możemy wspierać rozwój umiejętności matematycznych dzieci, kształtować zdolności rozróżniania kolorów, kształtów, liczb, wielkości i kierunków. Więcej zdjęć w zakładce "Z życia przedszkola".

Teatralne

Cykl zajęć teatralnych o charakterze warsztatowym, stwarzajacym dzieciom okazję do prezentacji, budujacych poczucie wartości oraz rozwijajacych więzi z grupą.

Plastyczne

Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych projektach plastycznych, których celem jest m. in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami, współpracy w grupie, poznawania swoich nowych stron... czyli bawimy się i uczymy. Więcej zdjęć w zakładce "Z życia przedszkola"