Strona główna / Przedszkole / Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna to bardzo dobrze wykształcony personel. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Nauczyciele posiadają bardzo bogate warsztaty pracy, ciekawe pomoce do zajęć, wykorzystują wiedzę i umiejętności z kursów, szkoleń, jak też swoich doświadczeń.

mgr Krzysztof Kupczak, mianowany - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie kierunek: Wychowanie fizyczne; WSUP w Rykach kierunek: oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.

mgr Bożena Piętal, dyplomowany - Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczebrzeszynie; Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych w Rykach kierunek: Pedagogika zarzadzania; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek: Pedagogika; WSZiA w Zamościu kierunek: Pedagogika przedszkolna.

mgr Ewa Ćwikła, mianowany - PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego kierunek: pedagogika ogólna; WSH-E w Łodzi kierunek: psychopedagogika; Uniwersytet Rzeszowski kierunek: przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego.

mgr Anna Myszak - UMCS w Lublinie kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną; Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr Marta Polowy, kontraktowy - UMCS w Lublinie kierunek: filologia Polska ze specjalnością nauczycielską;LSW w Rykach kierunek: Terapia Pedagogiczna z oligofrenopedagogiką; Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne.

mgr Monika Banaszek - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Pedagogika: specjalność nauczycielska wczesnoszklona i przedszkolna (z modułem rozszerzającym oligofrenopedagogikę); UMCS w Lublinie kierunek Filologia Ukraińska.

mgr Anna Jankowska - PUM w Szczecinie kierunek Lekarski;

mgr Dominika Grabias Śledź - UMCS w Lublinie kierunek: Filologia Angielska.

mgr Teresa Chodkowska, dyplomowany - UMCS w Lublinie kierunek: Filologia Polska; Logopedia:pedagogika specjalna neurologopedia.

mgr Małgorzata Główczyńska, mianowany - UMCS w Lublinie kierunek: Psychologia.

Anna Wójcik - Studium Wychowania Przedszkolanego w Szczebrzeszynie; WSP w Kielcach, kierunek: wychowanie muzyczne.

mgr inż. Krystian Piętal- SGGW w Warszawie kierunek: Leśnictwo wielofunkcyjne; WSGE im. Alciede De Gaspari w Józefowie kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr Olga Antonik - Akademia Wychowania Fizycznego kierunek: turystyka i rekreacja ruchowa; Wyższa Szkoła Bankowa kierunek: turystyka i rekreacja- turystyka międzynarodowa.

mgr Katarzyna Portka - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie kierunek: pedagogika wczesnoszkolna oraz edukacja zdrowotna z terapią pedagogiczną; studia licencjackie Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie kierunek: pedagogika przedszkolana i pedagogika wszesnoszkolna. Certyfikat English Entry Level Award in ESOL Skilss for Life (Entry 3 - poziom B1).

mgr Magdalena Lizak - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie kierunek: pedagogika wszesnoszkolna i przedszkolana.