Strona główna / Przedszkole / O przedszkolu

"Domek Przedszkolaka" mieści się w Biłgoraju przy ulicy Długiej 3.

Przedszkole działa od września 2009 roku.

Jesteśmy placówką publiczną prowadzoną przez osobę prywatną.
 
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
W 2014 roku została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna,której wyniki zostały zamieszczone na stronie internetowej www.npseo.pl

Działamy na podstawie:

    Ustawy o Systemie Oświaty z dnia z 7 wrzesnia 1991r. (Dz.U.Nr 95 poz. 425 z 1991r. z póżniejszymi zmianami i rozporządzeń i rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy),
    Wpisu do ewidencji gospodarczej,
    Wpisu do ewidencji szkół i placówek oświatowych Miasta Bilgoraj,
    Konwencji Praw Dziecka.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 17.00.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00-13.00 za każdą dodatkową godzinę (poza podstawą programową) odpłatność wynosi 1zł.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały: 3-latki, 4-latki, 5-latki oraz oddział 6-latków.

Grupy liczą nie więcej niż 15-18 dzieci.

Oferujemy zajęcia dodatkowe:
- język angielski „Let’s play together”- program zajęć dodatkowych zabawy w języku angielskim (poza podstawą programową),
- rytmika,
- gimnastyka korekcyjna,
- plastyczne, 
- z tablicą interaktywną,
- teatralne,                                                                                                                                                                                                                                                                                           - kulinarne.

Przedszkole wyposażone jest w przestronne sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, szatnie oraz plac zabaw. Sale są zaprojektowane i dostosowane do najnowszych wymogów bezpieczeństwa. Jesteśmy nastawieni na wszechstronne wspomaganie rozwoju każdego naszego Przedszkolaka. Wykorzystujemy w tym celu tylko sprawdzone metody nauczania oraz nowoczesne programy edukacyjne. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, robota Photon, maty edykacyjnej TupuTan, itp.

Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa nasza placówka jest monitorowana, a wszystkie meble i zabawki posiadają atesty i certyfikaty.